Βοηθός Τμήματος  Εισαγωγών -Εξαγωγών
Hράκλειο.ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ ζητείται για εταιρεία ΑΕ στην ΒΙΠΕ, πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων...
Προβολές