ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
Αθήνα. Η Εταιρεία RE/MAX FIDELITY BROKERS ζητά: α) για την στελέχωση του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπεύθυνο Ανάπτυξης δικτύου (HR Manager)...
12 Προβολές