Εργολάβος
Hράκλειο.ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ Η ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟζητείται να αναλάβει αντιπαροχή ανακαίνιση διαμερισμάτων και αντιπαροχή σε οικόπεδα. Κωδ. Αγγελίας...
Προβολές
Αρχιτέκτονας/σσα
Hράκλειο.AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ/ ΙΣΣΑ νέος/ α, ζητείται από τη grammes για αρχιτεκτονικές μελέτες & παρακολούθηση εργοταξίου.Απαραίτητη γνώση 2D...
Προβολές
Πολιτικός  Μηχανικός
Hράκλειο.ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ πτυχιούχος, με σχετική εμπειρία στην παρακολούθηση οικοδομικού έργου και στις επιμετρήσεις, ζητείται από την κατασκευαστική...
Προβολές
Πολιτικός  Μηχανικός Τοπογράφος
Ηράκλειο.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Π.Ε. ή Τ.Ε.) / ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ, Σχεδιαστής, με εμπειρία και καλές γνώσεις σχεδίου σε Η/Υ, ζητείται να εργαστεί σε...
10 Προβολές
Πολιτικός  Μηχανικός
Ηράκλειο.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ζητείται για εκπαίδευση ατόμου στα προγράμματα και την οργάνωση του γραφείου. Κωδ. Αγγελίας...
19 Προβολές