Κορονοϊός: Αναλυτικές οδηγίες για τις τηλεφωνικές αιτήσεις για πιστοποιητικά στα ΚΕΠ
Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση (τηλεφωνική αίτηση) αφορά μόνο τις αιτήσεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα

Περισσότερα