Υποχρεωτική τηλεργασία για το 40% - Σήμερα η προαναγγελία στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

Σήμερα, 25/9/2020, οι εργοδότες υποχρεούνται να προαναγγείλουν το προσωπικό που απασχολούν υποχρεωτικά εξ αποστάσεως,

Περισσότερα