Αύξηση στις αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

Αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές τους θα δουν  οι εργαζόμενοι

στον ιδιωτικό τομέα, πλήρης και μερικής απασχόλησης, λόγω της μείωσης των κρατήσεων και της αναστολής εισφοράς αλληλεγγύης.

Εκτός από τους εργαζόμενους, κερδισμένοι βγαίνουν και οι εργοδότες λόγω μείωσης των εργοδοτικών εισφορών κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες.