ΚΕΑ και επίδομα ενοικίου: Δίμηνη παράταση στους δήμους που κηρύχθηκαν σε έκτακτη ανάγκη

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

Παρατείνεται για δύο μήνες η καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

(πρώην ΚΕΑ) και του Επιδόματος Στέγασης σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ειδικότερα παρατείνεται για δύο μήνες η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος «Επίδομα Στέγασης» και του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» για ωφελούμενους, οι οποίοι διαμένουν σε δήμους, που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω των συνεπειών και των καταστροφών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που εκδηλώθηκαν εξαιτίας του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός». Παράλληλα δικαιούνται να λάβουν «Επίδομα Στέγασης» οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», μετά τη λήξη του δικαιώματος τους από το πρόγραμμα αυτό, για διάστημα δώδεκα μηνών, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης σύμβασης μίσθωσης κατοικίας για το εν λόγω χρονικό διάστημα.

Το ποσό του «Επιδόματος Στέγασης» είναι ίσο με αυτό της επιδότησης που ελάμβαναν και έως τα όρια που καθορίζονται στο πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους».

Σκοπός της ρύθμισης είναι η συνέχιση της παροχής αυξημένου υποστηρικτικού πλαισίου για τους ωφελούμενους αστέγους του προγράμματος, ώστε να επιτευχθεί η σταδιακή μετάβασή τους σε καθεστώς αυτόνομης διαβίωσης μετά από το πέρας της ανωτέρω μεταβατικής περιόδου. Επιπλέον, εξασφαλίζεται η ισότιμη μεταχείριση όλων των ωφελούμενων του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα απένταξής τους από αυτό.

Αντίστοιχο δικαίωμα μετάβασης στο επίδομα στέγασης για δώδεκα μήνες αναγνωρίζεται και για τους από τον τρέχοντα Σεπτέμβριο απεντασσόμενους από το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», πρόβλεψη επιβαλλόμενη για την ταυτότητα του λόγου, ήτοι λόγω της σοβούσας υγειονομικής κρίσης, αλλά και προκειμένου να διασφαλισθεί η ίση μεταχείριση προς τους ήδη, δυνάμει της ρύθμισης της ανωτέρω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, μεταβέντες στο επίδομα στέγασης, αστέγους.