Κορονοϊός: Απαγορεύεται το κολύμπι και η υποβρύχια αλιεία

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

Απαγορεύονται το κολύμπι, η χρήση ιδιωτικών θαλασσίων μέσων αναψυχής

και η υποβρύχια αλιεία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ναυτιλίας, στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

«Στο πλαίσιο αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, γνωρίζεται ότι δραστηριότητες όπως λήψη θαλάσσιου λουτρού (κολύμπι), χρήση ιδιωτικών θαλασσίων μέσων αναψυχής και υποβρύχια αλιεία, δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου-πρώτου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) με αριθμό Δ1α/Γ.Π οικ 20036/22-3-2020 (Β΄986) και ως εκ τούτου απαγορεύονται» αναφέρεται στην ανακοίνωση.