Κορονοϊός: ΟΑΕΔ - Μόνο ηλεκτρονικά η δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

Μόνο μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) δηλώνουν πλέον

την παρουσία τους όλοι οι επιδοτούμενοι άνεργοι που τη δήλωναν αυτοπροσώπως στο ΚΠΑ2 της περιοχής τους ανά τρίμηνο, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας για τον περιορισμό της εξάπλωσης και την αποφυγή του συγχρωτισμού.

Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, οι άνεργοι που λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας, επιδότηση μακροχρόνιας ανεργίας και βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων και υποχρεούνται σε αυτοπρόσωπη εμφάνιση στην υπηρεσία κάθε τρεις μήνες, με την απόφαση της διοίκησης του Οργανισμού, που ισχύει από τις 11 Μαρτίου, υποχρεωτικά δηλώνουν την παρουσία τους μόνο ηλεκτρονικά προς το αντίστοιχο ΚΠΑ2.