Το νέο προσοντολόγιο για το δημόσιο Oλόκληρη η εγκύκλιος με τα πρόσθετα προσόντα

Με την εφαρμοστική εγκύκλιο, αποσαφηνίζονται τα πρόσθετα προσόντα για διορισμό σε φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτά καθορίζονται από το Προεδρικό Διάταγμα 85/2022.

Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, βασικός στόχος του νέου προσοντολογίου – κλαδολογίου είναι η εξάλειψη του κατακερματισμού και της πολυδιάσπασης κλάδων και ειδικοτήτων στη δημόσια διοίκηση καθώς και η δημιουργία ενός σύγχρονου και πιο λειτουργικού προσοντολογίου και κλαδολογίου.

Tο νέο προσοντολόγιο – κλαδολόγιο αποσκοπεί στην κωδικοποίηση και συγκεντρωτική αποτύπωση, με ενιαίο και συστηματικό τρόπο, του συνόλου σχεδόν των κλάδων των φορέων του δημόσιου τομέα που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), σε συνδυασμό με τα απαιτούμενα τυπικά, κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά ψηφιακά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης ανά κλάδο / ειδικότητα. Για λόγους δε συστηματικούς, οι κλάδοι ταξινομήθηκαν και ομαδοποιήθηκαν σε τομείς.

Πηγή : e-dimosio.gr