Ανάκαμψη της επιχείρησης σου: 5 στρατηγικές για να πετύχεις

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

Σε κάθε κοινωνία το σύνολο των ανθρώπων που συμβιώνουν σε ορισμένο τόπο και χρόνο, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Λογικό και επόμενο η αλληλεπίδραση αυτή να επηρεάζει όλους τους τομείς ζωής, όπως και την οικονομία. Στις μέρες μας δυστυχώς παρατηρείται αύξηση παντός αγαθού και υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση κάθε νοικοκυριού, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται τόσο οι άνθρωποι όσο και οι επιχειρήσεις. Σε μία προσπάθεια να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους οι καταναλωτές περικόπτουν κάθε περιττή αγορά, γεγονός που επιδρά στους επιχειρηματίες, οι οποίοι πρέπει οπωσδήποτε να ανακάμψουν. Παρακάτω αναλύονται 5 στρατηγικές ευδοκίμησης κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ύφεσης.

 Διαφοροποίηση

Σε μία προσπάθεια ανάκαμψης καλώς ή κακώς κάθε επιχειρηματίας θα πρέπει να μπει σε κατάσταση σύγκρισης με τους ανταγωνιστές του. Συγκεκριμένα, πρέπει να στοχεύσει στη βελτίωση των πρακτικών του με γνώμονα και την πορεία των άλλων. Προς αύξηση της αγοραστικής δύναμης θα ήταν καλό να βελτιώσει τα προϊόντα, τις διαφημιστικές καμπάνιες, τους επιχειρηματικούς σκοπούς, καθώς και την εξυπηρέτηση των πελατών σε σχέση με τους ανταγωνιστές ή ακόμα και να εισάγει κάποιο καινούργιο προϊόν ή υπηρεσία, που θα προσελκύσει ευκολότερα το αγοραστικό κοινό.

Διαφήμιση

Σε μία περίοδο κρίσης και δυσλειτουργίας των επιχειρήσεων οι περισσότεροι – προς αποταμίευση χρημάτων – περικόπτουν τις διαφημίσεις τους. Αυτό βέβαια συνιστά μέγα σφάλμα, αν αναλογιστούμε μάλιστα την τεράστια επίδραση της διαφήμισης στη ζωή μας. Στα δύσκολα λοιπόν, επιβάλλεται να αυξηθεί η διαφήμιση. Πρόσφορη θα είναι η πρόσληψη ομάδας που θα ασχολείται αποκλειστικά με το κομμάτι της – επιτυχημένης – διαφήμισης, η έκδοση έντυπων μηνυμάτων και η στροφή σε συγκεκριμένο κύκλο καταναλωτών.

Επέκταση της επιχείρησης

Οι περισσότεροι είναι διστακτικοί σε κάθε επέκταση της επιχειρηματικής τους δράσης, λόγω των οικονομικών προβλημάτων. Αναρωτήθηκε όμως κανείς πώς έρχονται τα κέρδη σε μια επιχείρηση; Πώς θα βελτιώσει κάποιος τις πωλήσεις του αν είναι προσκολλημένος σε συγκεκριμένο τομέα; Θα ήταν πολύ βοηθητικό λοιπόν, κάποιος να επεκταθεί και σε άλλους τομείς δράσης. Δημιουργώντας για παράδειγμα ένα νέο προϊόν με διαφορετικό όνομα ή σχετικό με ήδη γνωστό στην αγορά, μπορεί να πετύχει τελικώς εσωτερική ανάκαμψη. Ακόμα, θα μπορούσε να αναλάβει πελάτες που ασχολούνται με τομείς διαφορετικούς από εκείνους των μέχρι τώρα πελατών κλπ.

Ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης

Μια επιχείρηση καταφέρνει να πρωτοστατεί στην αγορά αν έχει καλή φήμη, η οποία δημιουργείται μέσω της πελατείας της. Φυσικά, αυτή είναι απόρροια της σχέσης εμπιστοσύνης που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των μερών. Οι πελάτες θα πρέπει να εμπιστεύονται με κλειστά μάτια την επιχείρηση για την ποιότητα και την αξιόπιστια των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσίων. Γι’αυτό μέλημα πρέπει να είναι το συμφέρον και η ευημερία τους. Τα αποτελέσματα – έστω και μακροπρόθεσμα – θα είναι ορατά και άκρως θετικά!

Αξιοποίηση υπαρχόντων πλεονεκτημάτων

Στο πλαίσιο της συνεχούς εξελισσόμενης τεχνολογίας θα ήταν καταστροφικό να μην γίνονται τα πλεονεκτήματα της, κτήμα καθενός επιχειρηματία . Στόχος θα πρέπει να είναι το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα με τον λιγότερο δυνατό κόπο. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα πλεονεκτήματα της κάθε επιχείρησης, ώστε για παράδειγμα να αυτοματοποιηθούν κουραστικές εργασίες, να δημιουργηθούν εύχρηστα συστήματα, να προσληφθούν ειδικοί που γνωρίζουν τον τρόπο ανάπτυξης και επέκτασης των επιχειρήσεων. Πάντοτε βέβαια καλό είναι να χρησιμοποιούνται γνωστές μέθοδοι προς την ανάκαμψη.

Πηγή : citycampus.gr