"Μηνύματα υπενθύμισης" σε ξεχασιάρηδες φορολογούμενους - Ποιους αφορά;

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

Εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις υπενθυμίζει σε “ξεχασιάρηδες” φορολογούμενους με μαζική αποστολή e-mails η ΑΑΔΕ ώστε να προλάβει παραγραφές.

Συγκεκριμένα η εφορία υπενθυμίζει σε εργαζόμενους και συνταξιούχους με αδήλωτα αναδρομικά και αποδοχές, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα εισοδήματα και υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, φορολογίας ακινήτων και άλλων φορολογικών αντικειμένων της τελευταίας 10ετίας και 15ετίας ότι έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμων και έξτρα φόρων, στο όνομά τους για παραβάσεις που έγιναν στο παρελθόν. Μάλιστα με το μήνυμα αυτό καλούνται να εξοφλήσουν τις οφειλές τους εντός 30 ημερών. Ωστόσο τονίζεται ότι σε περίπτωση αμφισβήτησης της καταλογιστικής πράξης ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα εντός 30 ημερών να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα επανεξέτασης της υπόθεσης, Να σημειωθεί ότι απευθείας προσφυγή στα δικαστήρια δεν επιτρέπεται.

 
 

Η ΑΑΔΕ σπεύδει να στείλει τα ηλεκτρονικά μηνύματα αυτά καθώς, με βάση τη νομοθεσία, θα πρέπει να έχουν φθάσει στους φορολογούμενους πριν την εκπνοή του 2022. Υπενθυμίζεται ότι απόφαση του ΣτΕ προβλέπει ότι το δημόσιο χάνει το δικαίωμα επιβολής φόρων και προστίμων σε περίπτωση που εντός του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία χρονικού διαστήματος για την παραγραφή δεν κοινοποιήσει στο φορολογούμενο τη καταλογιστική πράξη.

Οι υποθέσεις

Η όλη διαδικασία αφορά τις ακόλουθες υποθέσεις:

  1. Υποθέσεις φορολογουμένων που δεν δήλωσαν ή δήλωσαν ανακριβώς αναδρομικά ποσά αποδοχών τα οποία εισέπραξαν μέσα στο 2016 για παλαιότερα έτη.
  2. Υποθέσεις επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που δήλωσαν ανακριβή στοιχεία για τα ακαθάριστα έσοδα ή τις δαπάνες κατά τη διαχειριστική περίοδο του 2016 ή υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών τις γνωστές ΜΥΦ.
  3. Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος για τη χρήση του 2013, για τις οποίες υποβλήθηκαν αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις εντός του 2019.
  4. Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ για τη χρήση του έτους 2011 για τις οποίες μετά τη λήξη της κανονικής 5ετούς περιόδου παραγραφής, περιήλθαν σε γνώση των αρμοδίων φορολογικών αρχών «συμπληρωματικά στοιχεία» για απόκρυψη φορολογητέας ύλης.
  5. Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος που αφορούν τη χρήση του έτους 2006, για τις οποίες δεν υποβλήθηκε δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Για τις υποθέσεις αυτές η προθεσμία παραγραφής είναι 15ετής. Αυτό σημαίνει ότι η Εφορία έχει το δικαίωμα να διενεργήσει ελέγχους και να επιβάλει πρόστιμα και προσαυξήσεις, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022, για τις υποθέσεις του φορολογικού έτους 2006.

Πηγή : news247.gr