Έρχονται τα πάνω-κάτω στον ΟΑΕΔ - Οι αλλαγές θα γεφυρώσουν τα κενά στην αγορά εργασίας;

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

 

Προ των πυλών νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του ΟΑΕΔ. Ο Οργανισμός μάλιστα, μετονομάζεται σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Μερικές από τις βασικές αλλαγές είναι, η εισαγωγή εισοδηματικών κριτηρίων σε ορισμένες παροχές (με εξαίρεση το επίδομα ανεργίας) καθώς και η διαγραφή εγγεγραμμένων  από το μητρώο για δυο έτη, αν κάποιος αρνηθεί προσφερόμενη θέση εργασίας τρείς φορές ή δηλώσει άρνηση να συμμετάσχει σε πρόγραμμα κατάρτισης.

Η φιλοσοφία των νέων αλλαγών κινείται σε δύο άξονες. Σκοπός είναι να γίνει ένα ξεκαθάρισμα αυτών που πραγματικά αναζητούν εργασία, από αυτούς που εκμεταλλεύονται τις παροχές του Οργανισμού. Βγήκαν άλλωστε πρόσφατα στην δημοσιότητα, περιπτώσεις ατόμων που ήταν δηλωμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι αλλά είχαν παχυλά εισοδήματα.

Από την άλλη, σκοπός είναι μέσω της μεταρρύθμισης, ο νέος οργανισμός να μπορέσει να λύσει χρόνιες παθογένειες της αγοράς εργασίας.  Όπως πχ το σωστό matching εργαζόμενων-εργοδοτών, την παροχή προς τους εγγεγραμμένους του μητρώου, των κατάλληλων προγραμμάτων κατάρτισης ώστε να συμβαδίζουν με τις ανάγκες της αγοράς.  Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η ανεργία στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 13,3% τον Ιανουάριο 2022 (από 13% το Δεκέμβριο του 2021),έναντι 6,8% στην Ευρωζώνη και 6,2% στην ΕΕ.

Μέρος της ανεργίας στην Ελλάδα, οφείλεται στη μεγάλη αναντιστοιχία των skills που έχουν οι εργαζόμενοι, με αυτά που ζητούν οι εργοδότες. Η αναντιστοιχία δεξιοτήτων, οδηγεί στην μη ορθή αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού, γεγονός που εμποδίζει την αύξηση της παραγωγικότητας τους και κατ’ επέκταση της παραγωγικότητας της ίδιας της επιχείρησης.

Ένα ζήτημα επίσης που θα πρέπει να δούμε λεπτομερέστερα στην Ελληνική αγορά εργασίας, είναι το ποσοστό ανεργίας των νέων (κάτω των 25 ετών,) το οποίο αυξήθηκε στο 31,4% τον Ιανουάριο του 2022 (από 28,7% το Δεκέμβριο του 2021), καθιστώντας το έτσι το υψηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε, με το δεύτερο υψηλότερο να είναι αυτό της Ισπανίας.

Η αναντιστοιχία δεξιοτήτων, είναι μεγάλο εμπόδιο για την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας. Ο ΟΑΕΔ , θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην γεφύρωση αυτού του κενού, καθώς θα  δημιουργήσει τον λεγόμενο “ατομικό λογαριασμό δεξιοτήτων”. Δηλαδή ένα ψηφιακό εργαλείο, το οποίο θα καταγράφει όλες τις πιστοποιήσεις που λαμβάνει ο καταρτιζόμενος.

Πηγή thepressroom.gr