Όλα τα νέα προγράμματα κατάρτισης

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

Σε πέντε άξονες θα "τρέξουν” τα νέα προγράμματα κατάρτισης, τα οποία θα προκύψουν με βάση το "καθεστώς” που θα εισάγει το νομοσχέδιο το οποίο θα φέρει το Υπουργείο Εργασίας έως το τέλος του Φθινοπώρου.

Το επερχόμενο "καθεστώς” της κατάρτισης θα διέπεται από ενιαίο πλαίσιο για ιδιωτικούς και δημόσιους παρόχους, υψηλότερα standards, "κάλυψη” τόσο για ανέργους όσο και εργαζόμενους, επιδότηση παρόχων και καταρτιζομένων και πόρους από το Ταμείο Ανακαμψης και όχι μόνο από το ΕΣΠΑ και τον προϋπολογισμό.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr από αρμόδια στελέχη τα οποία εμπλέκονται στη διαμόρφωση του νέου αυτού "καθεστώτος”:

- Κατά πρώτον, θα διαμορφωθεί ένα ενιαίο πλαίσιο για τους παρόχους κατάρτισης, τόσο του ιδιωτικού τομέα (ΙΕΚ), όσο και του δημοσίου τομέα (ελληνικά δημόσια Πανεπιστήμια, Υπουργεία, ΟΑΕΔ).

- Κατά δεύτερον, το νέο αυτό, ενιαίο πλαίσιο θα έχει υψηλότερα standards σε σχέση με τα υφιστάμενα. Όποιος πάροχος δεν πληροί αυτά τα κριτήρια, θα "κόβεται”, δηλαδή δεν θα μπορεί να παράσχει κατάρτιση.

- Κατά τρίτον, τα προγράμματα κατάρτισης δεν θα αφορούν μόνο τους ανέργους, αλλά και τους εργαζομένους.

Με άλλα λόγια, θα προβλέπεται κατάρτιση (για τους ανέργους) και επανακατάρτιση (για τους εργαζομένους).

Και αυτό γιατί ζητούμενη δεν θα είναι πλέον η εύρεση επαγγέλματος (από τους ανέργους) αλλά και η επαγγελματική ανέλιξη (για τους εργαζομένους). Αντίθετα, έως τώρα, η κατάρτιση αφορούσε ιδίως τους ανέργους.

- Κατά τέταρτον, η επιχορήγηση θα αφορά τόσο τους παρόχους (π.χ. ιδιωτικά ΙΕΚ), όσο και τους καταρτιζόμενους.

- Κατά πέμπτον, τα κονδύλια τα οποία διατεθούν δεν προέλθουν μόνο από το (νέο) ΕΣΠΑ και τους εθνικούς πόρους, αλλά και από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Συγκεκριμένα, από το Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με την παρουσίαση την οποία έχει κάνει ο ίδιος ο Υπουργός Εργασίας, κος Κωστής Χατζηδάκης, θα δοθούν 1,131 δισ. ευρώ για την κατάρτιση.

Το 1 δισ. ευρώ θα αφορά προγράμματα μέσω του Υπ. Εργασίας και τα 131 εκατ. ευρώ για προγράμματα μέσω του ΟΑΕΔ. Ο ΟΑΕΔ, όμως, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα "τρέξει” και άλλα προγράμματα κατάρτισης, χρησιμοποιώντας πόρους του νέου ΕΣΠΑ και του προϋπολογισμού.

Πάντως αρμόδια στελέχη του ΟΑΕΔ ανέφεραν στο Capital.gr πως πρώτη προτεραιότητα είναι η απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και έπειτα του νέου ΕΣΠΑ.

Πηγή:capital.gr