Accessibility Tools

Skip to main content

Τέλος χρόνου για την πυροπροστασία: Τα πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων

Με την ανησυχία των επιστημόνων ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι δύσκολο λόγω άνυδρου χειμώνα, η αντιπυρική προστασία αποτελεί νούμερο ένα προτεραιότητα.

Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει από την 1η Μάιου και στο επίκεντρο των έργων πυροπροστασίας περιλαμβάνεται η συντήρηση των χωματόδρομων, το κλάδεμα της βλάστησης, ο καθαρισμός των χόρτων και των απορριμμάτων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιές.

Την ίδια ώρα τρέχει η διαδικασία με τις τεχνικές εκθέσεις των ακινήτων σε περιαστικά και μη δάση με την προθεσμία να λήγει στις 31 Μαίου μετά την παράταση που δόθηκε με το άρθρο 136 του Νόμου 5106 (ΦΕΚ Α' 63 / 01-05-2024) στην έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου της υπεύθυνης δήλωσης καθαρισμού των οικοπέδων και της ειδικής φόρμας καταγγελιών.

«Προσπαθούμε να πείσουμε και τους συμπολίτες μας δια μέσου των δήμων - γιατί βλέπετε είναι μία περιοχή περιαστική, περιδασική με πολλά θέματα και πολλά προβλήματα - τα κλαδιά από τα πεύκα στους κήπους τους, στα σπίτια τους, στις περιοχές που είναι εντός των δήμων να τα καθαρίσουν» ανέφερε πρόσφατα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας σε αυτοψία στην Πεντέλη σημειώνοντας παράλληλα ότι δόθηκε η σχετική παράταση.

Πέρα όμως από την πειθώ που επικαλείται ο υπουργός, υπάρχει και το θέμα των προστίμων με τα οποία θα έρθουν αντιμέτωποι όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν κάνουν εγκαίρως την προβλεπόμενη διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι με το άρθρο 31 του Νόμου 5075 (ΦΕΚ Α' 206/ 12-12-2023 θεσμοθετήθηκε η λειτουργία του Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών και καθαρισμού οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων. Σύμφωνα με αυτό οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι μέχρι την 30 Απριλίου κάθε έτους να δηλώνουν υπεύθυνα τον καθαρισμό του οικοπέδου τους. Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση της, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ. Η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο ως προς την τήρηση της σχετικής υποχρέωσης, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή εκατόν ογδόντα (180) έως τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες. Το ύψος της κάθε ημερήσιας μονάδας δεν μπορεί να είναι κατώτερο από εβδομήντα (70) ευρώ, ούτε ανώτερο από εκατό πενήντα (150) ευρώ.

Οι εκκρεμότητες για τους ιδιοκτήτες ακινήτων

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει σε ετήσια βάση κατά την αντιπυρική περίοδο να υποβάλλουν τεχνική έκθεση που θα καταρτίζει αρμόδιος τεχνικός όπως μηχανικός, δασολόγος, δασοπόνος, πολιτικός μηχανικός, γεωτέχνης ή γεωπόνος.

Το μέτρο αφορά όλους όσοι διαμένουν σε ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε οικόπεδα ή γήπεδα σε δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, σε περιαστικό πράσινο, σε κηρυγµένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις, καθώς και εντός ακτίνας τριακοσίων (300) µέτρων από αυτές ή βρίσκονται µέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών.

Τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας αφορούν στην πρόσβαση στο ακίνητο, στη δημιουργία ζωνών προστασίας, στην αποθήκευση υλικών, στον τακτικό καθαρισμό και στην εκπόνηση Σχεδίου Προετοιμασίας Εκκένωσης.

Ετσι, στις επόμενες ημέρες, υποχρεούνται να προβούν σε σύνταξη Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα.

Εντός ενός μήνα υποχρεούνται να υποβάλουν στον οικείο Δήμο αρχικά, (και στο ηλεκτρονικό "Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών" αργότερα), Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας στην οποία θα δηλώνουν την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα, βάσει των προβλέψεων του Κανονισμού για την προστασία του ακινήτου τους σε περίπτωση πυρκαγιάς. Σημειωτέον ότι η Δήλωση αυτή θα πρέπει να επαναλαμβάνεται μέχρι την 30.4 κάθε επομένου έτους.

Στην περίπτωση μη τήρησης του κανονισμού επιβάλλονται πρόστιμα, τα οποία αποτελούν έσοδο του οικείου δήμου και ειδικότερα:

- Για τη μη υποβολή του εντύπου αξιολόγησης της επικινδυνότητας του ακινήτου και της τεχνικής έκθεσης των απαιτούμενων μέτρων από τεχνικό επιστήμονα το πρόστιμο είναι για τα χαμηλής επικινδυνότητας ακίνητα 0,10 ευρώ για κάθε τ.μ. του ακινήτου. Για τα μεσαίας επικινδυνότητας 0,20 ευρώ ανά τ.μ. για τα υψηλής επικινδυνότητας 0,30 ευρώ ανά τ.μ. και τα ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας 0,40 λεπτά ανά τ.μ. Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 250 ευρώ και πριν την επιβολή του θα πρέπει να έχει προηγηθεί σύσταση εντός του πρώτου μήνα για την τεχνική έκθεση πυροπροστασίας και εντός του δεύτερου μήνα για τη δήλωση υλοποίησης των μέτρων.

-Μετά το πέρας της δίμηνης προθεσμίας συμμόρφωσης και εφόσον διαπιστωθεί ότι ο ιδιοκτήτης έχει συμμορφωθεί επιβάλλεται μόνο το πρόστιμο των 250 ευρώ.

-Αν έχουν υποβληθεί οι προβλεπόμενες δηλώσεις και εκθέσεις αλλά διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εφαρμοστεί τα προβλεπόμενα τότε το πρόστιμο είναι το 50% των προστίμων που προβλέπονται ανά τετραγωνικό μέτρο

-Αν δεν έχει γίνει καμία ενέργεια συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του κανονισμού τότε το πρόστιμο στο 100%.

-Λάθη που εντοπίζονται κατά την αυτοψία μετά από σύσταση και δίμηνο περιθώριο αν δεν διορθωθούν επιβάλλεται πρόστιμο 250 ευρώ. Αν ωστόσο διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εφαρμοστεί τα προβλεπόμενα στην τεχνική έκθεση μέτρα πυροπροστασίας επιβάλλεται για κάθε ενότητα μέτρων πρόστιμο ύψους 500 ευρώ.

-Η μη υποβολή της ετήσιας δήλωσης ιδιοκτήτη για την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων θεωρείται παράλειψη και επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Πηγή: dnews.gr