Μαθαίνουμε για τους πρόσφυγες

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι
Το εκπαιδευτικό υλικό «Μαθαίνουμε για τους πρόσφυγες», περιλαμβάνει πηγές και δραστηριότητες που μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν για χρήση μέσα στην τάξη για την επεξεργασία θεμάτων σχετικά με τους πρόσφυγες, το άσυλο, τη μετανάστευση και την ανιθαγένεια. Περιλαμβάνει επίσης ξεχωριστές ενότητες με προτάσεις δραστηριοτήτων και οδηγούς για το πώς μπορούμε να καλωσορίσουμε τους μαθητές πρόσφυγες στην τάξη.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δραστηριότητες αυτόνομα ή συνδυαστικά με άλλες, με τον τρόπο που ταιριάζει καλύτερα σε εσάς και την ομάδα σας. Ακολουθούν οι εξής ενότητες:

– Οι λέξεις έχουν σημασία
– Στοιχεία και γραφήματα για τους πρόσφυγες
– Εκπαιδευτικοί οδηγοί
– Καλωσορίζοντας τα παιδιά πρόσφυγες στην τάξη

Εκπαιδευτικό Υλικό