Ευρώπη: Πώς θα μειωθεί το χάσμα αμοιβών ανάμεσα στα δύο φύλα;

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

Εαν είσαι γυναίκα και εργάζεσαι στην Ευρώπη, αμείβεσαι κατά μέσο όρο 15% λιγότερο από έναν άνδρα, συχνά για την ίδια εργασία. Η πανδημία έδειξε πόσο ισχυρές είναι οι ανισότητες ανάμεσα στα δύο φύλα, με τις γυναίκες να αναλαμβάνουν την έξτρα απλήρωτη παιδική φροντίδα. Αντιμετωπίζουν μάλιστα μεγαλύτερο κίνδυνο να χάσουν τη δουλειά τους.

Το μισθολογικό χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλα στην Ευρώπη και οι συνέπειές του

Για κάθε ευρώ που κερδίζει ένας άνδρας, μια γυναίκα κερδίζει κατά μέσο όρο 86 σεντς. Πώς γίνεται; Οι γυναίκες αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της παιδικής φροντίδας, κάτι που σημαίνει ότι συχνά έχουν μειωμένες ώρες απασχόλησης. Το 1/3 των γυναικών στην Ε.Ε. δουλεύουν με μερική απασχόληση σε σχέση με το 8% των ανδρών.

Αυτό καθιστά δύσκολη την επαγγελματική τους ανέλιξη. Επίσης υπάρχουν περισσότερες γυναίκες σε τομείς με χαμηλότερες αμοιβές, όπως ο τομέας της φροντίδας και της εκπαίδευσης. Στην κορυφή, οι γυναίκες που διευθύνουν, κερδίζουν 23% λιγότερα χρήματα από τους άνδρες που έχουν αντίστοιχες θέσεις.

Στην Ευρώπη, μόλις το 10% των διευθυνόντων συμβούλων επιχειρήσεων είναι γυναίκες.

Αυτό συμβάλλει βέβαια και σε ένα ακόμη μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό χάσμα των δύο φύλων που φτάνει το 30%.

Ο Ευρωπαϊκός πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων έχει θέσει την ανάγκη να υπάρξει ισότητα των φύλων. Για να βοηθήσει στο κλείσιμο του χάσματος των αμοιβών ανάμεσα στα δύο φύλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να εισάγει τη μισθολογική διαφάνεια. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις θα δεσμεύονται νομικά να δημοσιοποιούν τις αμοιβές των εργαζομένων τους.Ο Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων ζητά επίσης ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Να υπάρχει ισορροπία στο δικαίωμα της γονικής άδειας και πιο ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον. Αυτά έχουν υιοθετηθεί από τον νόμο της Ε.Ε. και τα κράτη μέλη πρέπει να τα ενσωματώσουν στην εθνική νομοθεσία μέχρι το 2022.

Πηγή: euronews.com