Έρευνα ICAP: Οι γυναίκες τα καταφέρνουν καλύτερα από τους άνδρες στην επιχειρηματικότητα

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

Oι επιχειρήσεις που ελέγχονται και διοικούνται από γυναίκες, εμφανίζονται περισσότερο νοικοκυρεμένες, τουλάχιστον χρηματοοικονομικά, από αυτές που διοικούν και ελέγχουν άνδρες

Μια γυναίκα διαχειρίζεται καλύτερα από έναν άνδρα μια επιχείρηση, υποστηρίζει μελέτη της ICAP η οποία σε δείγμα 6.000 και πλέον επιχειρήσεων, «αποκαλύπτει» ότι οι γυναίκες επιτυγχάνουν πολύ καλύτερα χρηματοοικονομικά, τουλάχιστον, αποτελέσματα σε σχέση με τους άνδρες.

Αυτό μάλιστα συμβαίνει με συνεκτικό τρόπο σε όλους τους κλάδους επιχειρηματικότητας, δηλαδή υπηρεσίες, βιομηχανία, εμπόριο κ.λπ.

Ειδικότερα η ICAP στο πλαίσιο μελέτης για την γυναικεία επιχειρηματικότητα εξέτασε δείγμα 6.313 μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) που ελέγχονται και διοικούνται από το ίδιο φύλο.

Συγκεκριμένα οι 1.262 επιχειρήσεις ελέγχονταν μετοχικά και είχαν ταυτόχρονα μάνατζερ ή διαχειριστή γυναίκα και οι υπόλοιπες 5.051 επιχειρήσεις ελέγχονταν μετοχικά από άνδρες και ταυτόχρονα είχαν επικεφαλής στην διοίκηση άνδρα.

Πρόκειται για μικρές επιχειρήσεις μέχρι 10 άτομα προσωπικό που έχουν δραστηριότητες σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Περισσότερο… νικοκυρεμένες οι επιχειρήσεις
Με βάση τα στοιχεία της μελέτης της ICAP, οι επιχειρήσεις που ελέγχονται και διοικούνται από το δεύτερο φύλο, εμφανίζονται περισσότερο νοικοκυρεμένες, τουλάχιστον χρηματοοικονομικά, από τις επιχειρήσεις που διοικούν και ελέγχουν άνδρες.

Επίσης στις πρώτες επιχειρήσεις, η απόδοση κεφαλαίου (κατά μέσο όρο) είναι υψηλότερη απ’ ότι στις επιχειρήσεις που διοικούν οι άνδρες.

Για παράδειγμα στις επιχειρήσεις που διοικούν οι γυναίκες ο βασικός δείκτης της Απόδοσης Ίδιων Κεφαλαίων (ΑΙΚ) είναι τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος από τους άνδρες.

Για κάθε 100 ευρώ που βάζει ο επιχειρηματίας, στις γυναικείες επιχειρήσεις κάθε χρόνο επιστρέφονται περίπου 20 ευρώ, ενώ στους άνδρες επιστρέφονται περίπου 16 ευρώ.

Το ίδιο ισχύει και με την απόδοση των απασχολούμενων κεφαλαίων (ίδια κεφάλαια+δάνεια).

Στις επιχειρήσεις των γυναικών ο δείκτης αυτός είναι κατά μια μονάδα αυξημένος (5,36% έναντι 4,30%) και όπως αναφέρει ο επικεφαλής της ICAP Νικήτας Κωνταντέλλος είναι μια σημαντική διαφορά στον κόσμο των επιχειρήσεων.

Υψηλότερη κερδοφορία
Επίσης οι γυναίκες πετυχαίνουν κατά μέσο όρο υψηλότερη κερδοφορία σε σχέση με το τζίρο της, διαθέτουν ισχυρότερο ταμείο, λιγότερες οφειλές σε τράπεζες, ενώ εισπράττουν πιο γρήγορα τις απαιτήσεις των.

Συμπερασματικά, όπως αναφέρει ο επικεφαλής της ICAP, oι γυναίκες στις επιχειρήσεις τους:
– Επιδεικνύουν ιδιαίτερη ικανότητα στην αξιοποίηση των κεφαλαίων τους και στην πραγματοποίηση κερδών

– Μεριμνούν για τη γρήγορη εξόφληση των οφειλών τους και τη θωράκιση από φαινόμενα επισφαλών απαιτήσεων, ενισχύοντας τη ρευστότητα της επιχείρησης που διοικούν

– Επιδεικνύουν αυξημένη προσήλωση στην αξιοποίηση των εισροών και των διαθέσιμων κεφαλαίων που επενδύονται

– Εστιάζουν στην οικονομική βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους, δίνοντας βαρύτητα στη διατήρηση της κερδοφορίας τους σε υψηλά επίπεδα

– Δίνουν έμφαση στην τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων, καθώς περιορίζουν τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων τις οποίες διοικούν κ.ά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τάση αυτή παρατηρείται κατά μήκος όλων των κλάδων της οικονομίας. Η ICAP παρέχει στοιχεία για πέντε κλάδους Εμπόριο, Βιομηχανία, Υπηρεσίες, Τουρισμός/ΗORECA, Ασφάλειες.

Σε καθένα από τους παραπάνω κλάδους, η γυναικεία επιχειρηματικότητα υπερτερεί, και μάλιστα αισθητά, της ανδρικής, τουλάχιστον σε όρους Απόδοσης Απασχολούμενων Κεφαλαίων.

Ο κόσμος των ελληνικών επιχειρήσεων ανδροκρατείται
Η μελέτη της ICAP που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση της Vodafone για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, αναφέρει ακόμη ότι ο κόσμος των ελληνικών επιχειρήσεων ανδροκρατείται, παρόλο που τα τελευταία χρόνια η κυριαρχία αυτή υποχωρεί.

Άλλωστε όπως δείχνει και το δείγμα των επιχειρήσεων που εξετάστηκε στην μελέτη, η γυναικεία επιχειρηματικότητα βρίσκεται σε αναλογία 1 προς 4 στις ΜμΕ και υποχωρεί καθώς προχωράμε σε μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις.

«Με βάση την τελευταία μελέτη της ICAP το ποσοστό διείσδυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας στη χώρα μας ανήλθε σε 25,1% το 2020, ποσοστό αυξημένο συγκριτικά με προηγούμενες αντίστοιχες μελέτες (2019: 24,9%, 2018: 24,2%, 2017: 23,6%, 2016: 21,1%, 2015: 19,6%).

Οι εταιρείες που Διοικούνται από Γυναίκες – ανώτατα στελέχη (Διευθύνουσα Σύμβουλος, ή Διαχειρίστρια) ανέρχονται σε 9.468 σε ένα σύνολο 37.750 επιχειρήσεων προερχόμενες από όλους τους κλάδους δραστηριότητας, οι οποίες αντλήθηκαν από την Ιcap Database», αναφέρει η έρευνα της εταιρείας συμβούλων. Την τελευταία εξαετία ωστόσο αυξήθηκε κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Πηγή: ot.gr