Οι γυναίκες Ρομά οργανώνονται

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

Οι διακρίσεις απέναντι στις κοινότητες των Ρομά δεν είναι ένα νέο φαινόμενο. Αποτελώντας την πολυπληθέστερη μειονότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη, θέματα και πολιτικές για τους Ρομά έρχονται συνεχώς στην επικαιρότητα.

Οι κρατικές παρεμβάσεις και οι πολιτικές, καθώς και τα προγράμματα αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού τους, είναι εξωγενείς και δεν βασίζονται στην κινητοποίηση της ίδιας της κοινότητας, με έναν τρόπο που θα μπορούσε να δημιουργήσει όρους κοινωνικής ορατότητας, ιδίως για τις γυναίκες Ρομά (Ρομνί).

Για τις γυναίκες Ρομά, η διπλή καταπίεση που απορρέει από το συνδυασμό του φυλετικού ρατσισμού και του σεξισμού, χρειάζεται ένα νέο κανάλι έκφρασης και επικοινωνίας με τις ομόφυλές τους.

Μπροστά σε αυτό το κενό, μια ομάδα γυναίκες Ρομά, υποστηριζόμενες από την οργάνωση Mama Cash, οργανώνονται. Σε αυτό το πλαίσιο δημιούργησαν τη φεμινιστική ομάδα Ε-Romnja, με σκοπό την εναντίωση στον πολύπλευρο ρατσισμό και σεξισμό, την κινητοποίηση της κοινότητας των Ρομά, και τη θεμελίωση και προώθηση των δικαιωμάτων τους ως γυναίκες ρομά.

Η ομάδα Ε-Romnja δημιούργησε ένα χώρο διαλόγου, ενδυνάμωσης και παρέμβασης, τόσο για θέματα που αφορούν τις διακρίσεις που δέχονται εκτός κοινότητας, όσο –και για πρώτη φορά– τις έμφυλες διακρίσεις που δέχονται εντός της κοινότητάς τους. Και αυτή είναι πραγματικά η είδηση!

Πηγή:diotima.org.gr