Συμβούλιο Ευρώπης: «Εγχειρίδιο» για την ένταξη μεταναστών και προσφύγων

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

Τις έντονες προκλήσεις, που αντιμετωπίζουν πρόσφυγες και μετανάστες, για την κοινωνική τους ένταξη σε ευρωπαϊκές χώρες, αναλύει διεξοδικά ένα «Εγχειρίδιο» που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Συμβούλιο της Ευρώπης και στο οποίο διερευνώνται «Οι πτυχές των πολιτικών ενσωμάτωσης των μεταναστών και των προσφύγων σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Σ’ αυτό αξιολογούνται οι πρόσφατες πολιτικές ένταξης σε δέκα χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης (Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Πορτογαλία, Σουηδία, Τουρκία, Ρωσική Ομοσπονδία και Ηνωμένο Βασίλειο ) που δείχνουν τις αδυναμίες και τις ορθές πρακτικές τους.

Όπως σημειώνεται, οι πρόσφατες μαζικές αφίξεις μεταναστών στην Ευρώπη αποκάλυψαν τα όρια και τις ανισότητες των εθνικών πολιτικών για την υποδοχή και την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων. Πολλές υποχρεωτικές απαιτήσεις όπως η γλωσσική και η κοινωνική γνώση, τα κατώτατα όρια εισοδήματος, οι μακρές περίοδοι αναμονής και τα μειωμένα εισοδήματα αποτελούν έντονες προκλήσεις για τους μετανάστες και περιορίζουν τις οικογενειακές επανενώσεις.

Υπογραμμίζεται δε ότι, το κεντρικό ζήτημα κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή αποτελεσματικών και αξιοπρεπών πολιτικών μετανάστευσης, θα πρέπει να είναι ο σεβασμός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και η μη διάκριση, όπως ενσωματώνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και κοινωνικά και οικονομικά πρότυπα συμβατά με τον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη.

Στο τεύχος υπογραμμίζεται επίσης, ότι  η ένταξη στην αγορά εργασίας και η εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και στέγασης θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την επίτευξη αξιοπρεπούς ποιότητας ζωής καθώς και για πλήρη συμμετοχή στις κοινωνίες υποδοχής μεταναστών και προσφύγων.

Επιπλέον, τα κράτη πρέπει επίσης να παρέχουν πολιτική και οικονομική στήριξη για την αντιμετώπιση περιφερειακών κενών και ανισοτήτων όσον αφορά στην αντιμετώπιση των θεμάτων μετανάστευσης.

Πηγή:sigmalive.gr