Πόσο Προσβάσιμα είναι τα Ελληνικά Ξενοδοχεία σε ΑμεΑ;

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΞΕΕ) ανέθεσε στο Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) την εκπόνηση μελέτης σχετικά με την προσβασιμότητα των ξενοδοχείων, προκειμένου να σχεδιαστούν τα πακέτα ενίσχυσης της επόμενης μέρας. Αυτά σχεδιάζονται με βάση τους πυλώνες και τις προτεραιότητες που έχουν οριστεί από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης.

Η έρευνα του ΙΤΕΠ για την Προσβασιμότητα των Ξενοδοχείων, που πραγματοποιήθηκε από 3 Φεβρουαρίου μέχρι 22 Φεβρουαρίου 2021, είχε ως κύριο στόχο να καταγράψει την υπάρχουσα κατάσταση στα Ελληνικά ξενοδοχεία σχετικά με την προσβασιμότητα σε Εμποδιζόμενα Άτομα στους χώρους τους καθώς και την
πρόθεση των ξενοδόχων για επενδύσεις για βελτίωση της προσβασιμότητας στα καταλύματά τους με χρήση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Στα αποτελέσματα καταγράφεται η ισχυρή πρόθεση των ξενοδόχων να επενδύσουν, ώστε να καταστήσουν τις μονάδες τους προσβάσιμες σε Εμποδιζόμενα Άτομα.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με την έρευνα:

Σχεδόν 90% των ξενοδοχείων έχει διαμορφώσει την κύρια πόρτα της εισόδου ώστε να χωράει αμαξίδιο.
Άνω του 60% των ξενοδοχείων διαθέτει διαθέσιμο χώρο για άνετη κίνηση του αμαξιδίου στα bar- εστιατόρια.
2,2 είναι ο μέσος αριθμός δωματίων ΑμεΑ στα ξενοδοχεία που διαθέτουν αντίστοιχες εγκαταστάσεις, αριθμός συμβατός με τις υποχρεωτικές προδιαγραφές.
73,6% των ξενοδοχείων επιθυμούν ή ενδιαφέρονται να επενδύσουν μέσω στοχευμένου χρηματοδοτικού εργαλείου για την αναβάθμιση της προσβασιμότητας σε ΑμεΑ στις κοινόχρηστες τουαλέτες στο Lobby.
78,7% των ξενοδοχείων που διαθέτουν παραλία, επιθυμούν ή ενδιαφέρονται να επενδύσουν μέσω στοχευμένου χρηματοδοτικού εργαλείου για την αναβάθμιση της προσβασιμότητας σε ΑμεΑ στην παραλία του ξενοδοχείου.
6,1% των ξενοδοχείων έχουν ειδική διαδρομή προς το ξενοδοχείο για άτομα με βλάβες όρασης.
58,6% διαθέτουν ράμπες για την πρόσβαση αμαξιδίου στην είσοδο του ξενοδοχείου
22,4% έχουν αυτόματη πόρτα και 29% παρέχουν τη δυνατότητα χειροκίνητου ανοίγματος της πόρτας με διακόπτη στο κατάλληλο ύψος.
2,2% έχουν ηχητικό σήμα πρόσβασης στην είσοδο του ξενοδοχείου για άτομα με βλάβες όρασης και το 9,9% διαθέτουν αμαξίδια για πελάτες με μειωμένη κινητικότητα.
75,9% δεν έχει θέση στάθμευσης ΑμεΑ.
34,3% ο ανελκυστήρας χωράει αμαξίδιο (π.χ. άνοιγμα πόρτας τουλάχιστον 90 εκ.).
Ως προς τους συνεδριακούς χώρους, τα γυμναστήρια και τα σπα, ενώ η πλειονότητα των ειδικών αυτών χώρων (74,8%) είναι προσβάσιμοι από ΑμεΑ, δεν παρέχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη χρήση τους από τα άτομα αυτά.
18,1% των ξενοδόχων δήλωσε ότι υπάρχει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για βοήθεια προς ΑμεΑ.
46,4% των ξενοδοχείων διαθέτει πισίνα, αλλά από αυτά μόνο στο 42% είναι προσβάσιμη σε ΑμεΑ και μόλις το 2,5% έχει ειδικό αναβατόριο για τη διευκόλυνση της εισόδου στο νερό ατόμων με κινητικές βλάβες.

Πηγή: itep.gr