Η ΕΣΑμεΑ ζητά την επίλυση των προβλημάτων αναφορικά με το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας ΑμεΑ

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

Επιστολή της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) προς τον κ. Α. Βεσυρόπουλο, Υφυπουργό Οικονομικών με θέμα: «Επίλυση προβλημάτων που έχουν προκύψει αναφορικά με την εφαρμογή ρύθμισης για την απαλλαγή των ατόμων με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας».

Αναλυτικά:

Αθήνα: 01.07.2021
Αρ. Πρωτ.: 853

ΠΡΟΣ: κ. Α. Βεσυρόπουλο, Υφυπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Επίλυση προβλημάτων που έχουν προκύψει αναφορικά με την εφαρμογή ρύθμισης για την απαλλαγή των ατόμων με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας»

Κύριε Υφυπουργέ,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) αποτελεί την τριτοβάθμια Οργάνωση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα και αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας.

Κύρια αποστολή της είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και η προώθηση, προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους. Ιδίως όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αυτά κατοχυρώνονται με τη Σύμβαση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο επικύρωσε με τον Ν. 4074/2012.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. με το παρόν θα ήθελε να θέσει υπόψη σας κάποια σοβαρά ζητήματα που έχουν προκύψει αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για την απαλλαγή των ατόμων με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας και ζητάει τον άμεσο ορισμό συνάντησης μαζί σας, προκειμένου να σας αναπτύξουμε πιο διεξοδικά τις προτάσεις μας.

1. Κατάργηση από τη νομοθεσία της χώρας μας του απαρχαιωμένου όρου «Ανίκανος για κάθε βιοποριστική εργασία».

Με το άρθρο 72 του ν. 4758/2020 τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 και πολύ ορθά αντικαταστάθηκε ο απαρχαιωμένος όρος ¨νοητική ή πνευματική καθυστέρηση¨ με τον όρο ¨νοητική αναπηρία¨ καθώς επίσης συμπεριλήφθηκαν νέες κατηγορίες αναπηρίας στη ρύθμιση για την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας.
Δυστυχώς όμως, η εν λόγω ρύθμιση με τον τρόπο που διατυπώθηκε, κάθε άλλο παρά ευνοϊκή είναι για κάποιες κατηγορίες αναπηρίας και χρόνιας πάθησης.

Πιο αναλυτικά, στην υποπερίπτωση ε. η οποία αναφέρεται στα άτομα με συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία) εντάχθηκαν και όσοι πάσχουν από κυστική ίνωση ή από ομόζυγο κληρονομική υπερχοληστερολαιμία, ενώ συμπεριλήφθηκαν στη σχετική διάταξη και δύο επιπλέον προϋποθέσεις, απαράδεκτες και μη υφιστάμενες έως σήμερα: «οι οποίοι εξαιτίας των παθήσεων αυτών, έχουν καταστεί ανάπηροι με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας».

Εύκολα γίνεται κατανοητό ότι, λόγω της προαναφερόμενης προϋπόθεσης (είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας), δεν μπόρεσαν να κάνουν χρήση της ευεργετικής αυτής ρύθμισης για το 2021, όχι μόνο η νέα κατηγορία αναπηρίας που εντάχθηκε, δηλαδή οι πολίτες που πάσχουν από κυστική ίνωση ή από ομόζυγο κληρονομική υπερχοληστερολαιμία, αλλά ούτε και όσοι πάσχουν από αιμορροφιλία, οι οποίοι μέχρι την ψήφιση του εν λόγω νόμου ήταν δικαιούχοι.

Έχουμε επανειλημμένα ζητήσει την κατάργηση από τις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ του όρου «Ανίκανος για κάθε βιοποριστική εργασία», διότι ο πολίτης που φέρει το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό δεν έχει δικαίωμα να κάνει εγγραφή στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, να εργαστεί ή να κάνει χρήση άλλων ευεργετικών διατάξεων. Ο όρος αυτός είναι προσβλητικός, εμπεριέχει καταφανή ρατσιστικά χαρακτηριστικά και έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα της χώρας και τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της κύρωσε με τον Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και πρόσφατα θέσπισε με το ν.4488/2017 τις κατευθυντήριες – οργανωτικές διατάξεις για την υλοποίησή της.

Επίσης δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι σχέση μπορεί να έχει η παροχή μέτρου για την κινητικότητα των ατόμων με αναπηρία, με τη δυνατότητά τους να εργαστούν και έχει συμπεριληφθεί αυτός ο απαράδεκτος περιορισμός «να είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας».

Ως εκ τούτου ζητάμε να προβείτε με ρύθμιση νόμου στην κατάργηση του απαρχαιωμένου όρου (είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας), από το άρθρο 16 του ν. 1798/1988 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του ν. 4758/2020, ως απαραίτητης προϋπόθεσης των δικαιούχων για χρήση της ρύθμισης για απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας. καθώς και ένταξης όσων πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια και όσων είναι πνευμονοπαθείς μεταμοσχευμένοι στην υποπερίπτωση δ. του άρθρου 72 του ν. 4758/2020, όπως αναγραφόταν και στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου.

2. Συμπλήρωση του άρθρου 72 του ν. 4758/2020 με τις παθήσεις που αναγράφονταν στην αιτιολογική έκθεση του νόμου.

Όπως είχαμε επισημάνει και κατά την ψήφιση του ν. 4758/2020 στη Βουλή, στις παθήσεις που εντάχθηκαν στην υποπερίπτωση δ. του άρθρου 72, υπήρχε αναντιστοιχία των εν λόγω παθήσεων με αυτές που αναγράφονταν στην αιτιολογική έκθεση.

Πιο συγκεκριμένα, ενώ στην αιτιολογική έκθεση αναφερόταν: «Ειδικότερα, με την εν λόγω ρύθμιση εντάσσονται στις εν λόγω απαλλακτικές διατάξεις και Έλληνες πολίτες και πολίτες της Ε.Ε. με κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι πάσχουν από ηπατική ή καρδιακή ή πνευμονική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή είναι ηπατοπαθείς ή καρδιοπαθείς ή πνευμονοπαθείς μεταμοσχευμένοι» από την υποπερίπτωση δ. του τροποποιημένου άρθρου όπως ψηφίστηκε, απουσιάζουν όσοι πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια, καθώς και όσοι είναι πνευμονοπαθείς μεταμοσχευμένοι.

Ζητάμε να προβείτε με ρύθμιση νόμου στην ένταξη όσων πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια και όσων είναι πνευμονοπαθείς μεταμοσχευμένοι στην υποπερίπτωση δ. του άρθρου 72 του ν. 4758/2020, όπως αναγραφόταν και στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου.

3. Δυνατότητα αντικατάστασης του αναπηρικού αυτοκινήτου σε περίπτωση ολικής καταστροφής του, πριν την 7ετία.

Όπως γνωρίζετε τα αναπηρικά αυτοκίνητα, τα οποία δικαιούνται άτομα με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, μπορούν να μεταβιβαστούν ή να αλλάξουν χρήση μετά την πάροδο επτά ετών αφού αποχαρακτηριστούν στο τελωνείο. Τότε ο δικαιούχος μπορεί να αποκτήσει νέο αυτοκίνητο με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης.

Η ανωτέρω ρύθμιση αποτελεί αδικία για τους πολίτες με αναπηρία που δικαιούνται αναπηρικό αυτοκίνητο, διότι ο νόμος τους απαλλάσσει από το τέλος ταξινόμησης, καθώς αναγνωρίζει πόσο απαραίτητο είναι το ιδιωτικό μέσο μεταφοράς για τις καθημερινές μετακινήσεις αυτής της ευάλωτης κατηγορίας πολιτών.

Ως εκ τούτου ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας για την επίλυση του ανωτέρω ζητήματος με νομοθετική ρύθμιση, ώστε οι δικαιούχοι να μπορούν να προβούν σε αντικατάσταση του αναπηρικού τους αυτοκινήτου σε περίπτωση ολικής καταστροφής λόγω τρακαρίσματος, φωτιάς ή φυσικών καταστροφών όπως πλημμύρας, ή ακόμα και θανάτου του δικαιούχου, πριν την 7ετία, χωρίς την καταβολή τέλους ταξινόμησης, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες με αναπηρία εξωθούνται στη χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων για τις μετακινήσεις τους, λόγω της απουσίας προσβάσιμων μεταφορικών συστημάτων στην πλειοψηφία των ελληνικών πόλεων.

4. Μη εφαρμογή ευνοϊκής διάταξης για τους τυφλούς με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω για απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 74 του πρόσφατα ψηφισμένου ν. 4764/2020 οι τυφλοί με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω έχουν ενταχθεί στις ισχύουσες απαλλακτικές διατάξεις από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας, της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988.

Οι δικαιούχοι της εν λόγω ρύθμισης όμως, παρά το γεγονός ότι η ισχύς της ρύθμισης θα ξεκινούσε από την 1η.01.2021, δεν έχουν καταφέρει έως σήμερα να κάνουν χρήση της απαλλαγής αυτή, διότι οι αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ δεν έχουν λάβει την απαραίτητη εφαρμοστική εγκύκλιο, προκειμένου να κάνουν την αντιστοίχιση της πάθησης των δικαιούχων, με τον πίνακα των παθήσεων.

Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, αλλά και για την απαλλαγή των δικαιούχων και των Επιτροπών ΚΕΠΑ από τη γραφειοκρατική διαδικασία της αντιστοίχισης, προτείνουμε την έκδοση εγκυκλίου, ώστε ο δικαιούχος να έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση της εν λόγω ρύθμισης, εφόσον η κατηγορία της αναπηρίας του υπάγεται στο νόμο, χωρίς να χρειάζεται να γίνεται κάθε φορά αντιστοίχιση της πάθησης των δικαιούχων με τον πίνακα των παθήσεων.

5. Επίλυση του προβλήματος αναδρομικής καταβολής Τελών Κυκλοφορίας αναπηρικών αυτοκινήτων άνω των 1650 κυβικών, τα οποία έχουν στην κατοχή τους πάσχοντες από Θαλασσαιμία (Μεσογειακή Αναιμία) και Δρεπανοκυτταρική Νόσο, για τα οποία είχαν στο παρελθόν απαλλαχθεί.

Οι πάσχοντες από Θαλασσαιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο απαλλάσσονται από την καταβολή Τελών Κυκλοφορίας και Ταξινόμησης από το έτος 1988, για αυτοκίνητα έως 1650 κυβικά. Εάν κάποιος έχει αυτοκίνητο μεγαλύτερου κυβισμού πληρώνει κανονικά τα Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς καμία απαλλαγή.

Από το 2004 που άρχισε να γίνεται η καταχώρηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων, όλα καταγράφηκαν ως αναπηρικά αυτοκίνητα, χωρίς κανένα διαχωρισμό με βάση τα κυβικά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι κάτοχοι αυτοκινήτων άνω των 1650 κυβικών να λαμβάνουν κάθε έτος ειδοποίηση για μηδενικά Τέλη Κυκλοφορίας. Ωστόσο, το 2018 ανακαλύφθηκε το λάθος και σύμφωνα και με την υπ΄ αριθμ.: ΠΟΛ. 1142 /23-7-2018 (ΑΔΑ:Ω3ΤΨ46ΜΠ3Ζ-6ΧΖ) της Α.Α.Δ.Ε. καλούνται οι ιδιοκτήτες των εν λόγω οχημάτων να πληρώσουν με αναδρομικό τρόπο τα Τέλη Κυκλοφορίας 15 ετών, τα οποία ανέρχονται σε χιλιάδες ευρώ, χωρίς να έχουν καμία ευθύνη για το λάθος που δημιουργήθηκε.

Η κατάσταση είναι τραγική. Έχουν αποβιώσει πάσχοντες και καλούνται τώρα τα παιδιά τους να πληρώσουν 8-10.000 ευρώ Τέλη Κυκλοφορίας για αυτοκίνητα 15ετίας που δεν έχουν καμία αξία. Πηγαίνουν οι θαλασσαιμικοί στην Εφορία να αντικαταστήσουν το παλιό αυτοκίνητο και βγαίνει ένα χρέος τεράστιο.
Για το λόγο αυτό ζητούμε την απαλλαγή από την αναδρομική πληρωμή των Τελών Κυκλοφορίας για όσα αυτοκίνητα εμφανίστηκαν στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων (ΠΣΟ) ως απαλλασσόμενα από τέλη κυκλοφορίας αν και ήταν μεγαλύτερου κυβισμού.

6. Εφαρμογή της απαλλαγής των Τελών Ταξινόμησης και Κυκλοφορίας των ατόμων που πάσχουν από Δρεπανοκυτταρική Νόσο.

Oι πάσχοντες από Δρεπανοκυτταρική και Μικροδρεπανοκυτταρική Νόσο ήταν δικαιούχοι της απαλλαγής από Τέλη Κυκλοφορίας και Ταξινόμησης για αρκετές δεκαετίες, μέχρι το 2013.

Επειδή οι ασθένειες αυτές δεν είχαν καταχωρηθεί στις παθήσεις που έπαιρναν Ποσοστό Αναπηρίας επ΄ αορίστου από τα ΚΕΠΑ, με το ΦΕΚ Β΄ 2710/2013 έβαλαν περιορισμούς στο ποιοι θα δικαιούνται απαλλαγή από Τέλη Κυκλοφορίας και Ταξινόμησης.

Το 2018 οι παθήσεις εντάχθηκαν στις νόσους που λαμβάνουν Ποσοστό Αναπηρίας επ΄ αορίστου από τις Επιτροπές των ΚΕΠΑ και θα πρέπει να διορθωθεί το ΦΕΚ B’ 2710/2013 ώστε να δικαιούνται απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας ως κατηγορία ασθενών, χωρίς περιορισμούς.

Κύριε Υφυπουργέ,
Ως εκ τούτου, απευθυνόμαστε σε εσάς και ζητάμε τον άμεσο ορισμό συνάντησης μαζί σας, προκειμένου να συζητήσουμε πιο διεξοδικά τα εν λόγω ζητήματα, ώστε να βρεθεί τρόπος για την επίλυσή τους.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος
Ι. Βαρδακαστάνης

Ο Γεν. Γραμματέας
Ι. Λυμβαίος

Πηγή: nevronas.gr