Η ΕΣΑμεΑ ζητά πρόγραμμα «Διαβιώ κατ ΄οίκον»- για ανεξάρτητες, προσβάσιμες κατοικίες ατόμων με αναπηρία

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

Επιστολή στον υπουργό Περιβάλλοντος απέστειλε η Ε.Σ.Α.μεΑ, ζητώντας εύλογες ρυθμίσεις για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην επιλεξιμότητα για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ», χωρίς υπολογισμό του εξωιδρυματικού επιδόματος και πάσης φύσεως προνοιακών επιδομάτων, στο εισόδημά τους.

Είναι γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, λόγω της μακρόχρονης οικονομικής κρίσης που βιώσαμε και εν συνεχεία της κρίσης της πανδημίας, έχουν κυριολεκτικά φτωχοποιηθεί, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν ακόμα και στις καθημερινές ανάγκες διαβίωσής τους, πόσο μάλλον να προχωρήσουν σε ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους.
Για αυτό και ζητείται να υπάρξει προτεραιοποίηση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην επιλεξιμότητα για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ' οίκον ΙΙ», καθώς και να μην προσμετρώνται στο εισόδημά τους, το εξωιδρυματικό επίδομα και τα πάσης φύσεως προνοιακά επιδόματα, ανεξάρτητα αν τα λαμβάνουν από τον ΟΠΕΚΑ ή τον ΕΦΚΑ, τα οποία δίδονται για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών που δημιουργεί η ίδια η αναπηρία και δεν αποτελούν εισόδημα.
Στην επιστολή τονίζεται επίσης η ανάγκη επιδότησης παρεμβάσεων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των κατοικιών ατόμων με αναπηρία (Πρόγραμμα «Διαβιώ κατ' οίκον») στο πλαίσιο εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2021-2027, η οποία θα αφορά στην διαμόρφωση των κατοικιών των βαριά κινητικά αναπήρων-χρηστών αναπηρικού αμαξιδίου, των εχόντων ακρωτηριασμό κάτω άκρων, των ατόμων με προβλήματα όρασης, των κωφών και βαρήκοων ατόμων κ.α, ώστε να καταστούν αυτές προσβάσιμες. Αυτό εξάλλου έχει προβλεφθεί και στον ΣΤΟΧΟ 11 «Διαβίωση στην κοινότητα - θέσπιση ανεξάρτητης διαβίωσης» του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, μέσω της επιδότησης παρεμβάσεων τόσο για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των κατοικιών ατόμων με αναπηρία (Πρόγραμμα «Διαβιώ κατ' οίκον») παράλληλα με τη βελτίωση της προσβασιμότητας των γειτονιών.

Πηγή: esamea.gr