Προσωπικό Κουζίνας
Κέρκυρα.Ζητείται  προσωπικό κουζίνας από το εστιατόριο Spyros Bar Restaurant στον Κοντογυαλό για πλήρη απασχόληση για την σεζόν...
Προβολές
Μαγείρας/σσα
Κέρκυρα.Ζητείται μάγειρας/ισσα  από το εστιατόριο Spyros Bar Restaurant στον Κοντογυαλό για πλήρη απασχόληση για την σεζόν...
Προβολές
Sous Maitre
Κέρκυρα.Η Atlantica Hotels & Resorts, μια από τις πιο γρήγορα ανελισσόμενες εταιρίες στην Ελλάδα και την Κύπρο, αναζητά τις παρακάτω θέσεις...
25 Προβολές
Assistant Housekeeper Manager
Κέρκυρα.Η Atlantica Hotels & Resorts, μια από τις πιο γρήγορα ανελισσόμενες εταιρίες στην Ελλάδα και την Κύπρο, αναζητά τις παρακάτω θέσεις...
15 Προβολές
Quality Μanager /Health & Safety  Officer
Κέρκυρα.Η Atlantica Hotels & Resorts, μια από τις πιο γρήγορα ανελισσόμενες εταιρίες στην Ελλάδα και την Κύπρο, αναζητά τις παρακάτω θέσεις...
11 Προβολές
Beach Manager
Κέρκυρα.Η Atlantica Hotels & Resorts, μια από τις πιο γρήγορα ανελισσόμενες εταιρίες στην Ελλάδα και την Κύπρο, ζητά να καλύψει την παρακάτω...
19 Προβολές
Bar Manager
Κέρκυρα.Η Atlantica Hotels & Resorts, μια από τις πιο γρήγορα ανελισσόμενες εταιρίες στην Ελλάδα και την Κύπρο, αναζητά τις παρακάτω θέσεις...
15 Προβολές
Income Auditor
Κέρκυρα.Η Atlantica Hotels & Resorts, μια από τις πιο γρήγορα ανελισσόμενες εταιρίες στην Ελλάδα και την Κύπρο, αναζητά τις παρακάτω θέσεις...
15 Προβολές
Delivery
Κέρκυρα.Ζητείται άτομο για ντελίβερι σε καφέ στα Γουβιά. http://www.corfuland.gr    
16 Προβολές
Υπάλληλος Πρατηρίου Καυσίμων
Κέρκυρα.Ζητείται υπάλληλος για το εταιρικό πρατήριο BP στην περιοχή Τζάβρου για πλήρη και μόνιμη απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα: -Γνώση...
18 Προβολές